eduActiv8 - on multiple platforms

eduActiv8 – edukacyjne łamigłówki dla dzieci

eduActiv8 (niegdyś pySioGame) jest darmowym programem edukacyjnym dla dzieci w wieku przed- i wczesnoszkolnym – od 3 do około 10 lat. Program ten zawiera ponad 100 interaktywnych zadań przede wszystkim z matematyki ale również zadania pomagające w nauce alfabetu oraz proste „gry” polegające na układaniu słów i inne gry logiczne i nie tylko. Program składa się z różnych typów zadań, których celem jest interaktywne przedstawienie materiału, a następnie poprzez zadania testujące nowo nabytą wiedzę, wspomaganie jej utrwalenia. Program jest wciąż tworzony i ulepszany w miare możliwości i dostępności czasu na wprowadzanie zmian.

Program eduActiv8 jest dostępny na systemy Windows, MacOS i Linux.

Strona tego projektu jeszcze nie jest w pełni przetłumaczona na język polski, więcej w angielskiej wersji: https://www.eduactiv8.org/en/home/